Psychogalwanometr

Psychogalwanometr to urządzenie przeznaczone do pomiaru reakcji skórnych, wykorzystywane do pomiarów fizjologicznych, psychologicznych itp. Psychogalwanometr wykorzystywany jest również w badaniach marketingowych. Może służyć do pomiaru reakcji skórnych badanych osób na testowane produkty, opakowania, kolory, reklamy itp.