Narzędzia – testy

Test nawyków i postaw szkolnych
Test barwnych piramid – Color Pyramid Test
California Achievements Test
Test inteligencji – Charakter Inteligenz Handfertigkeit
Test widzenia obuocznego #2
Test widzenia obuocznego
DSC-TEST (1978)
Test stosunków rodzinnych
Test mozaiki
Test Kohsa
Test klocków – Block Design Test
Test Pickforda (1963)
Skala inteligencji
Test rozumienia wyrazów twarzy
Test barwnych kół – Kirschmann Coaxial Colour Wheel (1949)
Test Columbia (1979)
Test koordynacji ręki i wzroku
Test rysunku postaci ludzkiej w deszczu
Test wiadomości szkolnych
Test do badania widzenia obuocznego (1925-40)
Test twarzy
Badanie P-S