Narzędzia – testy

Test klocków – Block Design Test
Test barwnych piramid – Color Pyramid Test
Test wiadomości szkolnych
Badanie P-S
Test inteligencji – Charakter Inteligenz Handfertigkeit
Test Kohsa
Test widzenia obuocznego
Test Pickforda (1963)
Test Columbia (1979)
Test nawyków i postaw szkolnych
Test widzenia obuocznego #2
Test twarzy
Test rozumienia wyrazów twarzy
California Achievements Test
Test stosunków rodzinnych
Skala inteligencji
Test do badania widzenia obuocznego (1925-40)
Test koordynacji ręki i wzroku
DSC-TEST (1978)
Test mozaiki
Test rysunku postaci ludzkiej w deszczu
Test barwnych kół – Kirschmann Coaxial Colour Wheel (1949)