O nas

Dziękujemy za odwiedzenie strony Wirtualnego Muzeum Poznańskiej Psychologii. Miło nam poinformować, że jesteśmy w trakcie procesu tworzenia strony muzeum, która jest częścią projektu przygotowanego na obchody 100- lecia poznańskiej psychologii
Zapraszamy już wkrótce

Monika Mielcarek
Koordynator projektu

Celem projektu jest zachowanie i utrwalenie materialnego oraz niematerialnego dziedzictwa poznańskiej psychologii i promocja dorobku Jej kadry. Planujemy stworzenie multimedialnego portalu zawierającego, zdjęcia, nagrania audio i audio-video, wywiady, reportaże oraz kopie ważnych prac i materiałów dokumentujących historię psychologii w Poznaniu. Chcemy zgromadzić nie tylko zbiory dotyczące nauki i dydaktyki lecz także upamiętnić ludzi, którzy współtworzyli dorobek poznańskiej psychologii, ich przeżycia, wspomnienia, oraz doświadczenia.

Inauguracja projektu towarzyszyła 90-tej rocznicy istnienia poznańskiej psychologii. Zakładamy, że multimedialny portal stanie się platformą integrującą społeczność akademicką, wzmacniającą jej tożsamość a także będzie narzędziem promocji Instytutu Psychologii i Naszego Uniwersytetu. W projekt zaangażowani są pracownicy, doktoranci oraz studenci psychologii i kognitywistyki.

Autorem zdjęć jest Jacek Zydorowicz.

Narzędzia: testy

Test barwnych kół – Kirschmann Coaxial Colour Wheel (1949)
Test widzenia obuocznego #2
Test Columbia (1979)

Narzędzia: aparatura

Taśmy filmowe
Suport krzyżowy
Pompka Schultzego