Test Inkblot – Test plam atramentowych W. H. Holtzmana (1958)

pełna nazwa urządzeniatest plam atramentowych Wayne’a H. Holtzmana
rok produkcji1958
autorzyWayne W. Holtzman
opis narzędziaTest złożony jest z dwóch alternatywnych zbiorów dla 45-ciu plam atramentowych. Przeprowadzany w czasie 75-ciu minut. Najczęściej stosuje się go dwukrotnie: drugi raz przypada po czasie 3-ech miesięcy od pierwszego zastosowania. Uzyskuje się przez to obraz konsekwencji w reagowaniu poprzez porównanie wyników dla różnych czynników.

Zwraca się uwagę na takie czynniki, jak: czas reakcji, reakcja odrzucenia, położenie, przestrzeń, forma, precyzja formy, adekwatność formy, kolor, cień, ruch, werbalizacja, integracja, zawartość, niepokój, wrogość, bariera, penetracja, balans.

Norma ustalana jest na grupach: studentów, przeciętnych dorosłych, dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, pięciolatków, chronicznych schizofreników, opóźnionych umysłowo i pacjentów depresyjnych.
zastosowaniaCałościowa analiza osobowości; potwierdzenie hipotezy dotyczącej określonego aspektu funkcjonowania psychicznego badanego;
bardzo ogólna ocena inteligencji badanego (poniżej przeciętnej, norma, wysoka), związana z jego kreatywnością;
uzyskiwane są także informacje na temat ambicji, zdolności do racjonalnego myślenia, zdolności do uogólniania, zdolności do syntezy, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, zainteresowania karierą zawodową.
ciekawostkiWieloczynnikowy projekcyjny test osobowości Wayne’a H. Holtzmana zaprojektowany został w celu wyeliminowania ograniczeń testu Rorschacha.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska