Test matryc Ravena

pełna nazwaTest matryc Ravena
rok powstania1938
opis narzędziaTen test składa się z 60 pytań, które pozwalają ocenić czynnik inteligencji „g”. Czynnik ten został zaproponowany przez Spearmana i dotyczy bardziej ogólnych procesów umysłowych i poznawczych, dzięki którym potrafimy odpowiadać na codzienne problemy.
autorJohn C. Raven
zastosowanieTest matryc Ravena obecnie stanowi powszechną część testów psychotechnicznych służących selekcji kandydatów na niektóre stanowiska.

Test Szondiego

pełna nazwaTest Szondiego
autor narzędziaLeopold Szondi
zastosowaniaEksperymentalna diagnostyka popędów. Projekcyjny test osobowości.
opisMateriał testowy stanowią zdjęcia ludzkich twarzy -6 serii, po 8 portretów każda. Zadaniem badanego jest wybór dwóch najbardziej i dwóch najmniej sympatycznych portretów.
analiza wynikówsystem analizy oparty na opracowanej przez L. Szodiego koncepcji czterech popędów i ośmiu potrzeb popędowych.

Skala Binet-Ferman

pełna nazwa urządzeniaskala Stanford-Binet
rok produkcji1937
autorzyLewis Terman, Maud Merril
opis narzędziaTest składa się z zadań umysłowych o różnym stopniu trudności. Umiejętność rozwiązania zadania o adekwatnym dla wieku dziecka stopniu trudności wskazuje, że „wiek umysłowy” odpowiada wiekowi biologicznemu dziecka. Wyniki IQ wyrażone zostały na skali, gdzie wartości powyżej 100 oznaczają przyspieszenie, natomiast wyniki niższe od 100 oznaczają opóźnienie rozwoju umysłowego w stosunku
do wieku życia.
zastosowaniaBadanie IQ rozwojowego u dzieci
ciekawostkiPoczątki skali Stanford-Binet, a wraz z tym – standaryzowanego pomiaru inteligencji – sięgają 1905 r., kiedy to Alfred Binet wraz z Theodore Simon ogłosili prace nad rozwojem obiektywnej miary zdolnej do diagnozowania stopnia niedorozwoju umysłowego. Oryginalna forma testu z 1905 r. była rozwijana, skutkując nowymi wersjami w 1908 i 1911 r., obejmującymi także diagnozę jednostek „normalnych” pod względem stopnia rozwoju umysłowego. W 1916 r. Lewis Terman z Uniwersytetu Stanforda wydał podręcznik adaptujący francuską pozycję Binet-Simona oraz dodający nowe elementy, przetestowane przez Termana w latach 1904-1915. Zaowocowało to sukcesem skali zwanej od tej pory Stanford-Binet. Doczekała się ona kilku późniejszych edycji – drugiej
w 1937 r., trzeciej – w 1960/73 r., czwartej – w 1986 r.,
i w końcu piątej – w 2003 r. Z testu mierzącego inteligencję ogólną rozwinęła się w test, któremu przypisuje się pomiar: wiedzy, przetwarzania wizualno-przestrzennego, pamięci roboczej, werbalnego i niewerbalnego IQ, wnioskowania.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Test Rorschacha

pełna nazwaTest Rorschacha, test plam atramentowych
rok powstania1921
autorHermann Rorschach
opis narzędziaTest składa się z 10 tablic z plamami atramentowymi (5 szaroczarnych, 2 szaroczerwone i 3 kolorowe). Tablice prezentuje się osobie badanej, która opowiada, co na nich widzi.
zastosowanieNa podstawie testu wnioskuje się o nieświadomych treściach psychicznych, cechach osobowości i zaburzeniach psychicznych (jest on używany w diagnozie klinicznej).
analiza wynikówW odpowiedziach bierze się pod uwagę:

* interpretowany obszar (całość, części);
* determinantę odpowiedzi (kształt, barwa, pozorny ruch);
* poziom formy (zgodność obrazu z bodźcem);
* treść (ludzie, zwierzęta etc.).

Mierzony jest także czas reakcji na poszczególne tablice. Wypowiedzi są klasyfikowane według klucza, na podstawie którego tworzony jest tzw. psychogram.