Tachistoskop

pełna nazwa urządzeniaTACHISTOSKOP (z grec. Tachistos - bardzo szybki i scopeo - obserwuję – aparat do eksponowania obiektów wzrokowych), Tachistoskop Nieczajewa
powstanie1901-1904 (prawdopodobnie)
opis narzędziaTachistoskop - przyrząd używany w badaniach psychologicznych, umożliwiający eksponowanie osobom badanym, obrazów, symboli, słów oraz innych materiałów wizualnych w określonym czasie. Do podstawki jest przymocowana drewniana tarcza z otwierającymi się aluminiowymi łopatkami, które otwierają się i zamykają, ukazując rysunek. Czasem ekspozycji wg tachistoskopu Nieczajewa, określa się stopień rozchylenia łopatek, zmienianemu dzięki chronoskopowi Gippa.
zastosowaniaTachistoskop jest używany w badaniach psychologicznych dotyczących pamięci, uwagi oraz spostrzegawczości. Tachistoskop jest wykorzystywany również w badaniach marketingowych. Służy on wówczas do pomiaru reakcji badanych osób na testowane produkty oraz reklamy. Inne zastosowania tachistoskopu są zorientowane na koncepcję w której „zagrożenie, lub stresujące zadania, powodują tendencje do widzenia tunelowego”. Powoduje to niezauważanie tego, co dzieje się zwykle w polu widzenia i związane jest z zawężeniem tego pola. Badania wykazały, że tachioskopia może zwiększyć pole widzenia i szybkość czytania. Badania udowodniły, że tachioskopia ma potencjał do uczenia poszczególnych osób, przetwarzania i zwiększania ilości przyswajanych informacji szybciej i jednocześnie bycia świadomym szybszego i percepcyjnego przyswajania napływających informacji.
ciekawostkiAleksander Piotrowicz Nieczajew w 1870–1948 roku, zawiadował Katedrą Psychologii Eksperymentalnej Uniwersytetu w ST Petersburgu. Tachistoskop Nieczajewa stworzyła firma E. Zimmerman w Lipsku, wg rysunków Nieczajewa, na początku XX wieku. Tachistoskop - urządzenie, które pozwala na rejestrowanie impulsów wzrokowych w bardzo krótkich odstępach czasu (od 1/500 do 1 sek.). Emitowanie impulsów poprzedza wywiad odnoszący się do oceny obiektu (co jest widoczne, jakie emocje wzbudza, jakiej jakości towar masz zamiar kupić w oparciu o reklamy, itp.). Podczas korzystania z tachistoskopu należy upewnić się, że respondenci mają dobry wzrok i prawidłowo rozróżniają kolory. Ciekawe funkcje posiada stereoskopowy tachistoskop, który pozwala, pokazać różne obiekty dla oka prawego i lewego. Największy rozwój tachiskopii miał miejsce w czasie drugiej wojny światowej, kiedy wojsko szukało metod na polepszenie wydajności szkolenia wojskowego. W jednym z badań Renshaw w 1945 r. użył tachiskopii do nauki żołnierzy marynarki Stanów Zjednoczonych (US NAVY), do rozpoznawania samolotów wroga. Uzyskał tą metodą znaczne polepszenie rozpoznawalności kształtów, wielkości i odległości samolotów, oraz okrętów nieprzyjaciela.
Między rokiem 1984 a 1987, szybkość percepcji, była studiowana przez Uniwersytet Stanowy w Nowym Jorku. Badacze wysunęli tezę, że szybkość percepcji jest kognitywną umiejętnością, zawierającą w sobie częstotliwość przetwarzania informacji wizualnych. Jeden z wniosków, który przyniosły te badania, to, że szybkość postrzegania badanego przez tachistoskop, jest znacznie powiązana z umiejętnością czytania we wszystkich podgrupach wiekowych.
autorzy opracowania:Milena Sobecka, Dariusz Skórzewski, Wojciech Spychała, Łukasz Sochanowski, studenci I roku psychologii zaocznej 2014/2015