Poligraf („wykrywacz kłamstw”) (1995)

pełna nazwa urządzeniaPoligraf (wariograf, "wykrywacz kłamstw")
rok produkcji?
konstruktorLafayette Instrument Company, Indiana
opis narzędziaBadanego podłącza się do aparatury, która rejestruje oddech, ciśnienie krwi, reakcję skórno-galwaniczną, tętno. Parametry te są wykreślane przez pisaki na papierowej taśmie. Badanemu zadaje się trzy typy pytań: obojętne, kontrolne i krytyczne. Może na nie odpowiedzieć na dwa sposoby: „tak” lub „nie”.
zastosowaniaRejestrowanie fizjologicznych reakcji organizmu człowieka na bodźce z zewnątrz w celu wykrycia emocjonalnego stosunku badanego do zadawanych tematów.
ciekawostkiNajszersze zastosowanie wariograf znalazł w pracy organów ścigania, choć stosowanie tej metody w praktyce jest kwestią kontrowersyjną. W przepisie art. 171 § 5 pkt. 2 Kodeksu postępowania karnego ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. sformułowano zasadę, zgodnie z którą niedopuszczalne jest stosowanie na osobie środków „mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem” – dotyczy to wariografu. Nowelizacja ustawy z dnia 10 stycznia 2003 r. dodała jednak przepis, zgodnie z którym za zgodą osoby badanej, biegły może zastosować środki techniczne mające na celu kontrolę nieświadomych reakcji organizmu tej osoby w celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych lub ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów (Jokiel K., bez daty). Sprecyzowane są warunki do badania wariograficznego (UNIWROC, bez daty) - standaryzuje się warunki lokalowe, czas trwania (od jednej godziny do kilku). Z badania dyskwalifikują: nasilone choroby układu krążenia, padaczka w formie silnych napadów, nasilone choroby układu oddechowego, nerwica w nasilonej formie, przeziębienie, katar, dolegliwości bólowe (np. ząb), grypa, angina, miesiączka i ciąża u kobiet, nietrzeźwość, przemęczenie, głód, brak snu, bardzo niskim poziomie intelektualnym. Przykładowy koszt badania waha się, w zależności od ilości osób badanych, w granicach 400-700 zł/os. (od osób czterech i więcej do jednej osoby). Osoby badane powinny wyrazić zgodę na badanie na piśmie.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska