Klipiec

pełna nazwaKlipiec
rok powstania1968
opis narzędziaKlocki eksponowane w odpowiedniej kolejności służą do monitorowania procesu kształtowania się pojęć, inaczej uczenia się pojęć metodą różnicową. Uczenie się pojęć metodą różnicowania polega na zaangażowaniu procesu myślenia, a szczególnie operacji abstrahowania i uogólniania. Dzięki abstrahowaniu podmiot wyodrębnia niektóre tylko cechy przedmiotu będącego pozytywnym przykładem pojęcia, z pominięciem innych cech, które na razie uznaje za nieistotne. Następnie za pomocą operacji uogólniania, wyabstrahowane cechy przenoszone są na inne przedmioty, również na te, które nie występują w polu bodźcowym (np. cecha skrzydlatości przypisywana jest wszystkim ptakom, które żyły, żyją lub kiedykolwiek pojawią się na Ziemi). W ten sposób powstaje hipoteza, która następnie w miarę otrzymywania kolejnych informacji, jest weryfikowana.
Lewicki, A. (1968). Informacja i percepcja w procesie uczenia się pojęć, Studia psychologiczne, t.IX
zastosowaniaProcedura uczenia się pojęć może być wykorzystywana do celów diagnostycznych, zwłaszcza wtedy, gdy poszukuje się typowych dla danej jednostki strategii w rozwiązywaniu problemów i sposobów kategoryzowania zjawisk. Znajduje zastosowanie w praktyce dydaktycznej a także klinicznej.
autorka opracowania:Aleksandra Jasielska