Test struktury – Neigungs-Struktur-Test (1962)

pełna nazwa urządzeniaHamburg-Wechsler-Intelligenztests für Kinder (HAWIK)
rok produkcji?
autorzyUlrich Keller
opis narzędziaTest struktury upodobań stosowany w doradztwie zawodowym. Na podstawie testu możliwe jest określenie indywidualnych czynników upodobań – często są one uzależnione od innych zagadnień np. wpływy społeczne i osobisty rozwój badanego (mogą tworzyć błędny obraz specyficznych upodobań w drodze do kariery zawodowej).

Bateria testowa składa się z dwóch odmiennych testów – są one wzajemnie przemieszane. Pierwszy test zawiera 20 obszarów rzeczowych m.in. precyzyjne prace ręczne, obróbka metali, polityka, wytwory plastyczne, odniesienia do natury, zwierząt, roślin etc. Drugi test zawiera 20 obszarów czynnościowych takich jak: zbieractwo (w sensie filatelistyka), praca w zawodzie tzw. „wolnego strzelca”, tendencje w specjalizacjach z wąskiej dziedziny nauki, tendencje do planowych działań itp. Ocena w zakresie każdego z 20 czynników umożliwia głęboka analizę indywidualnych czynników upodobań zawodowych.
Oba testy prowadzą do kolejnego bardziej szczegółowego rozbicia preferencji badanego na kolejne trzy czynniki: radość z ruchu, zdrowa równowaga między logiką, manualnością, równowaga miedzy pracą w grupie a indywidualną.
Badani powinni siedzieć w cichym pomieszczeniu. Prowadzący podaje formularze z pytaniami i przedstawia instrukcję załączona w podręczniku testowym. Wypełnianie testu trwa od 30 do 45 minut (u niewykształconych uczniów do 1,5 godziny). Czas nie jest kryterium oceny.
zastosowaniaCzynności, które są wybrane do testu są prosto ujęte tak by uczeń z podstawowym wykształceniem potrafił je zrozumieć i przyporządkować. W taki sam sposób test będzie przeprowadzony u osób, które nie uczęszczały do szkół. Z równym powodzeniem test przeprowadzano u inwalidów. Przeprowadzany był na grupie chłopców, dziewcząt, dorosłych i dzieci. Obserwacje potwierdzały, że dorośli ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i wcześniejsze wybory mają więcej trudności w przyporządkowaniu / wyborze czynności.
ciekawostkiW grupach 10-cio osobowych test daje równie dobre wyniki.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska