Test pamięci wzrokowej Bentona

pełna nazwaTest pamięci wzrokowej Bentona
autorArtur L. Benton
opis narzędzia test posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.
zastosowaniediagnoza neuropsychologiczna, badania naukowe
ciekawostkizachowała się przygotowana przez pracowników IP UAM instrukcja administracji testu