Test dźwigni (1962)

pełna nazwa nazrzędziaHebeltest (niem. test dźwigni)
powstanieRichard Meili (1900-1991) urodzony w Bernie (Szwajcaria). Był uczniem Maxa Wertheimera, Wolfganga Kohlera i Kurta Lewina. Zajmował się praktyczną psychologią, diagnostyką, rozwojem osobowości i inteligencją. Był światowej sławy naukowcem szczególnie docenianym w dziedzinie psychologii rozwojowej. W swoich zainteresowaniach naukowych skupiał się na inteligencji dziecka we wczesnym stadium rozwoju. W 1953 r założył the Psychological Institute of Bern University, gdzie wykładał do przejścia na emeryturę, czyli do 1970r. W 1962 stworzył narzędzie do pomiaru inteligencji- system dźwigni. Urządzenie to zostało opracowane na podstawie doświadczeń z testem Charkowa, w którym należy zinterpretować działanie narysowanego systemu dźwigni
opis narzędziaSystem dźwigni to urządzenie badające umiejętności techniczne. Drewniana skrzynka składa się z 54 otworów i 16 elementów niezbędnych do wykonania zadania.
Podczas badania z wykorzystaniem hebeltestu respondentowi daje się dwie sztabki w określonej pozycji. Zadanie polega na połączeniu ich tak żeby ruch jednej z nich wywoływał określony ruch drugiej. Osoba badana może dokonywać prób, a poprzez łatwiejsze zadania przygotowywać się do trudniejszych. Test trwa 15-20 minut i wykazuje stałość 0,79 (na 203 chłopcach w wieku 15 lat). Do testu mogą przystąpić równocześnie dwie osoby.
zastosowaniaWedług autora podczas badania istotną rolę odgrywa zręczność.
ciekawostkiWysokie wyniki w teście dźwigni uzyskują osoby z lepiej rozwiniętym myśleniem logicznym, zaś do prostszych i niezbyt skomplikowanych zadań wystarczy umiejętność analizowania, staranne badanie i dokładna obserwacja.
autorzy opracowania:Aleksandra Janczewska
Mateusz Białas