Rysunkowa skala postaw pracowniczych

pełna nazwa urządzeniaRysunkowa skala postaw pracowniczych
rok produkcji1971
autorzyFeliks Socha , rysunki: Gwidon Miklaszewski
opis narzędziaOsoba badana udziela odpowiedzi w formie kwestionariuszowej oceniając zgodność postaw pracowniczych przedstawionych na rysunkach z postawami pracowników z najbliższego otoczenia, oraz własnych zachowań jako pracownika. Dane odpowiedzi są wskaźnikami określonych w teście cech osobowości.
zastosowaniaAnaliza afektywnej struktury osobowości
ciekawostkiRęczna dedykacja na odwrocie strony tytułowej testu sugeruje, że recenzentem jednej z prac Feliksa Sochy był Bolesław Hornowski – temu zawdzięczany jest obecny w Instytucie Psychologii egzemplarz. Dedykacja, kierowana z Łodzi, pochodzi z dnia 20.10.1977 r.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska