Stawianie diagnozy statystycznej Feliksa Sochy

pełna nazwa urządzeniastawianie diagnozy statystycznej Feliksa Sochy
rok produkcji?
autorzyFeliks Socha
opis narzędziaSDS składa się z sześciu pudełek, każdy po 100 kartoników oznaczonych literami: A, B lub C. We wszystkich zestawach jest jednakowa proporcja kartoników, są one jednak ułożone
w innej kolejności. Badanie składa się z dwóch etapów:
1. Weryfikowanie kilku wyróżnionych wspólnie przez eksperymentatora i badanego hipotez. Zadaniem badanego jest ustalenie, którego typu kartoników jest najwięcej, którego średnio, a którego najmniej, z pewnością w wysokości ok. 55%. 2. Weryfikacja jednej wybranej hipotezy. Zadaniem badanego jest ponowne przejrzenie kartoników w celu upewnienia się co do prawdziwości postawionej hipotezy (pewność ma osiągnąć ok. 95%). Badany zapoznaje się z kartonikami tak długo, aż jest w stanie sprecyzować hipotezę liczbowo, w procentach.
zastosowaniaBadanie procesu stawianie diagnozy w sytuacji niepewnej sytuacji decyzyjnej.
ciekawostkiTest jest tak opracowany, by można było przy jego pomocy prowadzić badania normatywno-opisowe, co zawdzięcza statystycznej ekspertyzie, której dokonał doc. dr hab. Leon Dziembała.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska