Suwak Heidera

pełna nazwa urządzeniasuwak Heidera
rok produkcjiok. 1927
opis narzędziaSuwak Heidera należy do grupy testów tzw. „wykonania” w skład których wchodzą również m.in. skrzynka poleceń, labirynt. Składa się on z systemu pięciu deseczek, odpowiednio powycinanych i dających się przesuwać w określonych kierunkach. W chwili rozpoczęcia doświadczenia deseczki są tak ustawione, że cztery z nich unieruchamiają piątą, która dla odróżnienia bywa zwykle zabarwiana innym kolorem, aniżeli pozostałe. Zadanie os. bad. polega na uwolnieniu tej deseczki przez odpowiednie przesunięcia pozostałych i następnie na przesunięciu jej we wskazanym kierunku. Kształty i ruchy deseczek są tak dobrane, że istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie, na które składa się siedmiu przesunięć, ściśle określonych przez wzajemny układ deseczek. Suwak Heidera oceniany bywa bądź na podstawie sumy wszystkich posunięć deseczkami (zarówno trafnych, jak i zbędnych), bądź też na podstawie czasu, zużytego przez o. b. na rozwiązanie testu. Dokładną analizę omawianego testu podaje Bdge, Eine Untersuchung ttber Praktische Intelligenz. Zeit. f. Ang. Psych. 28, 1927, str. 85 — 139.
zastosowaniaTesty inteligencji praktycznej służą do pomiaru sprawności umysłowej, wyznaczającej możliwości osiągania pozytywnych rezultatów w różnych formach działalności, np. uczeniu się, pełnieniu różnych funkcji pracowniczych.