Suport krzyżowy

INSTRUKCJA DZIAŁANIA APARATU „SUPORT KRZYŻOWY”

1. „Suport krzyżowy” jest aparatem służącym do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej kończyn górnych z zaangażowaniem w pracy obu rąk, a także do badania orientacji przestrzennej.

2. Przygotowanie aparatu do pracy polega na:• włączeniu do sieci i włączeniu zasilania (przycisk „sieć” na przystawce sterującej -zapala się czerwona kontrolka, •umieszczeniu w uchwycie suportu jednej z czterech płytek testowych (droga testu 330mm), •ustawieniu wodzika pokrętłami (przy pomocy obu rąk !) w zaznaczonym miejscu startu, •ustawieniu przyciskami: „KAS. CZAS I” i „KAS. CZAS. II” czasomierza ekspozycji i czasomierza błędów w pozycjach „0” – zapalają się odpowiednie kontrolki zielone nad przyciskami. Aparat jest przygotowany do eksperymentu.

3. Jedna z osób (testująca) sprawdza działanie licznika błędów (przycisk „SPR. LICZN”) i zapisuje jego stan wyjściowy, następnie włącza start czasomierza ekspozycji (przycisk„KAS. PRACA” – równocześnie osoba badana rozpoczyna prowadzenie wodzika dwoma pokrętłami suportu po linii konturu figury tabliczki testowej.

4. Każde zejście wodzika z linii testowej jest rejestrowane jako błąd. Wynik każdego pojedynczego testu jest analizowany w aspekcie trzech parametrów pomiaru rejestrowanych przez przystawkę sterującą:•czasu ekspozycji testu (czasomierz I z obracającą się tarczą sekundową i minutami odmierzanymi zapalaniem kolejnych zielonych lampek z lewej strony tarczy czasomierza),•globalnego czasu błędów – czyli ogólnego czasu pozostawania wodzika poza obrysem linii testowej (czasomierz II z obracającą się tarczą sekundową),•liczby popełnionych błędów (licznik każdorazowego zejścia wodzika z linii testowej).

5. W momencie zakończenia testu tj. powrotu wodzika do punktu wyjścia urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Osoba testująca notuje stany obu czasomierzy i licznika błędów, ustawia je ponownie w punkcie „0”.

6. W zależności od problemu cykl jest ponawiany po raz kolejny. Po zakończeniu ćwiczenia wyłączyć aparat i uporządkować stanowisko!