Suport krzyżowy Moedego

pełna nazwa narzędziasuport krzyżowy Moedego
powstanieWalther Moede (1888-1958), reprezentant przedwojennej niemieckiej szkoły "psychotechniki przemysłowej". Od 1907 studiował filozofię, psychologię, pedagogikę oraz psychologię nauk ścisłych i medycznych w Berlinie, Strasburgu i Lipsku. Następnie pracował jako asystent Wilhelma Wundta w Instytucie Psychologii Eksperymentalnej w Lipsku. W 1911 otrzymał doktorat za sprawą pracy „Pamięć w psychologii, fizjologii i biologii”. W latach 1918-1946 prowadził Instytut Psychoinżynierii Przemysłowej na Politechnice Królewskiej w Berlinie w Charlotenburgu. W 1956 został uznany jako emerytowany profesor psychologii stosowanej, przemysłowej i ergonomii na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Ojciec terminu psychologia badań przemysłowych które miały na celu dokonywać pomiaru adaptacji jednostki do warunków pracy. Wraz z Piórkowskim stworzył czasopismo „Praktische Psychologie“ (1919-23) oraz „Industrielle Psychotechnik” (1924-44). Jest on również jednym z założycieli eksperymentalnej psychologii społecznej, która powstała poprzez to, że przejął metody eksperymentalnej psychologii Floyda Allporta i rozsławił ją w Stanach Zjednoczonych.
opis narzędzia„Suport krzyżowy” jest aparatem służącym do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej kończyn górnych z zaangażowaniem w pracy obu rąk, a także do badania orientacji przestrzennej. Badany ma do dyspozycji dwie korbki które sterują położeniem rysika na dwuwymiarowej płaszczyźnie. Jedna korba powoduje ruch na płaszczyźnie X, druga na płaszczyźnie Y. Zadanie jakie stawia się przed badanym – to przejechanie rysikiem po wyciętym w metalowej blasze torze tak by zminimalizować ilość dotknięć rysika o krawędź. Każde zejście wodzika z linii testowej jest rejestrowane jako błąd. Wynik każdego pojedynczego testu jest analizowany w aspekcie trzech parametrów pomiaru rejestrowanych przez przystawkę sterującą:
zastosowaniaDo dziś suport wykorzystywany jest przy badaniach operatorów maszyn, którzy będą mieć styczność z kilkoma bodźcami obrotowo – przesuwnymi. Do najważniejszych psychomotorycznych elementów zalicza się: czas wykonywania czynności z uwzględnieniem czasu reakcji, precyzję i dokładność ruchu, wytrzymałość objawiającą się na długotrwałym wykonywaniu czynności, stan fizyczny kończyn.
ciekawostkiAndrzej Czapla dokonał wynalazku „ Manipulator do komputerowych testów psychologicznych typu Suport Moede’go” - 14.04.1995 r.
Ludzie nie są jedynymi naczelnymi posiadającymi zdolności manualne. Mechanizm koordynacji oburęcznej na podstawie funkcjonowania ludzi i małp zbadała Anna Gribova.
autorki opracowania:Sylwia Góral, Karolinia Flisiewicz, Agata Pawełek