Czesław Matusiewicz

Doc. dr hab. Czesław Matusiewicz  (ur. 1931, lata pracy 1974–1979): W 1965 r. na mocy uchwały Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych, uchwałą Rady tegoż Wydziału w 1975 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od 1980 r. pełni rolę profesora nauk humanistycznych. Aktualnie jest pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Jego zainteresowania koncentrują się wokół problemu autoprezentacji i percepcji w praktyce społecznej.

Źródło opisu: Wikipedia