Psychogalwanometr

Psychogalwanometr to urządzenie przeznaczone do pomiaru reakcji skórnych, wykorzystywane do pomiarów fizjologicznych, psychologicznych itp. Psychogalwanometr wykorzystywany jest również w badaniach marketingowych. Może służyć do pomiaru reakcji skórnych badanych osób na testowane produkty, opakowania, kolory, reklamy itp.

Labirynt „dowolnie zmienny”

pełna nazwa urządzenialabirynt "dowolnie zmienny"
konstruktorEdmund Maćkowiak, Zakład Psychologii UAM, Poznań
opis narzędziaZadaniem badanego jest przeprowadzenie uchwytu przez labirynt. Pokrywa labiryntu składa się z kwadratów, które z różnych stron mają blokady takie, że przy odpowiednim ich ułożeniu przez niektóre korytarze nie można przeprowadzić uchwytu. Badany nie widzi układu blokad, próbuje przedostać się od wejścia labiryntu do jego wyjścia metodą prób i błędów, zapamiętując „ślepe uliczki”.
zastosowaniaPomiar parametrów procesu uczenia się właściwej drogi.
ciekawostkiO metodzie labiryntu „dowolnie zmiennego” pisał już do prof. Błachowskiego dr Józef Pieter, dyrektor Instytutu Pedagogicznego w Katowicach, w korespondencji z roku 1948. Od 1939 r. prowadził przy jej wykorzystaniu badania, które kontynuowane były do 1947 r. Były to „badania nad współudziałem czynników intelektualnych w nauce motorycznej” (Archiwum PAN, bez daty).
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Lustro

pełna nazwa urządzenialustro
konstruktorDaniel Starch
opis narzędziaNa spodzie urządzenia przytwierdzony jest papier, na którym należy narysować zadany wzór. Blacha uniemożliwia bezpośrednią wzrokową korekcję procesu rysowania – można się jednak wspierać odbiciem lustrzanym.
zastosowaniaBadanie koordynacji wzrokowo-ruchowej
ciekawostkiDziś urządzenie to podłączane jest do komputera. Ułatwia to przetwarzanie danych o czasie styczności „foto-sensytywnego długopisu” ze wzorem, po którym należy go prowadzić .
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Labirynt do uczenia się dla osób niewidomych

pełna nazwa urządzenialabirynt do uczenia się dla osób niewidomych
rok produkcjiW latach 1959-1962 (Kroniki UAM za lata 1959-1962)
konstruktorEdmund Maćkowiak, Zakład Psychologii UAM, Poznań
opis narzędziaZadaniem badanego jest przeprowadzenie uchwytu przez labirynt.
zastosowaniaNauka osób niewidomych drogi poprzez umożliwienie wytworzenia mapy poznawczej zmysłem dotyku w celu zwiększenia ich sprawności poruszania się w przestrzeni.
ciekawostkiOsoby niewidome, mając wyłączoną modalność wzrokową, w większym stopniu opierają się na zmyśle dotyku. Na jego podstawie zdolne są do konstruowania map przestrzennych. Espinosa i Ochaita stwierdzili, że niewidomi sprawniej poruszają się po mieście, gdy mają możliwość korzystania z mapy dotykowej (makiety) miasta, niż gdy takiej możliwości nie mają (Torój M., Trojanowska A., 2007).
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Reametr Macewicza

pełna nazwaReametr macewicza
opis urządzeniaW dyspozycji eksperymentatora są cztery bodźce: dwa o charakterze wzrokowym (światło czerwone i żółte), jeden dźwiękowy (dzwonek) i jeden dotykowy. Wybiera on rodzaj bodźcowania w każdej próbie poprzez ustawienie programu pokrętłem znajdującym się w prawym dolnym rogu. Po dokonaniu wyboru programu pokrętłem znajdującym się w prawym dolnym rogu. Po dokonaniu wyboru programu wzywala się bodziec, na który badany ma zareagować naciskając przycisk. Czas reakcji ustalany jest wskazówką na zegarze znajdującym się na ścianie przyległej - wskazówka zatrzymuje się w momencie wyłączenia mechanizmu przez badanego.
powstanieRok produkcji: 1984, konstruktorka: J. Strmiska
zastosowaniaBadanie szybkości reakcji psychomotorycznej na bodźce proste
ciekawostkiDziś pomiaru czasu reakcji dokonać można na komputerze, używając np. bezpłatnej baterii testów PEBL z dostosowanym do nich oprogramowaniem: http://pebl.sourceforge.net/batter.html
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adriana Gołębiewska