Test Siemionowa-Wygotskiego (1937)

pełna nazwaTest Siemionowa-Wygotskiego (Test Semeonoff-Vygotsky)
opis urządzeniaTest składa się z dwudziestu drewnianych klocków o różnych kolorach, kształtach i grubości. Semeonoff przyznał, że oryginalny test był stworzony do pomagania w wyborze szpiegów/agentów podczas II wojny światowej. Test ten nie jest językowy, ponieważ kandydaci zazwyczaj posługiwali się różnymi językami. Używając manipulacji obiektami (klockami) osiągano ilościową miarę osiągnięć w zadaniach związanych z koncepcjami/wyobrażeniami.
powstanieRok powstania: 1937, autor: Boris Siemionow
zastosowaniaPomiar zdolności do tworzenia pojęć
ciekawostki1) Semeonoff wspomagał się wcześniejszymi badania rosyjskiego psychologa Vygotsky’ego, z których wyłonił tezę o tym jak jednostki tworzą wyobrażenia/ koncepcje.

2) Test ten był również używany jako test inteligencji na Uniwersytecie w Liverpoolu w latach 1980-2000.
autorka opracowania:Dominika Bień

Test Inkblot – Test plam atramentowych W. H. Holtzmana (1958)

pełna nazwa urządzeniatest plam atramentowych Wayne’a H. Holtzmana
rok produkcji1958
autorzyWayne W. Holtzman
opis narzędziaTest złożony jest z dwóch alternatywnych zbiorów dla 45-ciu plam atramentowych. Przeprowadzany w czasie 75-ciu minut. Najczęściej stosuje się go dwukrotnie: drugi raz przypada po czasie 3-ech miesięcy od pierwszego zastosowania. Uzyskuje się przez to obraz konsekwencji w reagowaniu poprzez porównanie wyników dla różnych czynników.

Zwraca się uwagę na takie czynniki, jak: czas reakcji, reakcja odrzucenia, położenie, przestrzeń, forma, precyzja formy, adekwatność formy, kolor, cień, ruch, werbalizacja, integracja, zawartość, niepokój, wrogość, bariera, penetracja, balans.

Norma ustalana jest na grupach: studentów, przeciętnych dorosłych, dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, pięciolatków, chronicznych schizofreników, opóźnionych umysłowo i pacjentów depresyjnych.
zastosowaniaCałościowa analiza osobowości; potwierdzenie hipotezy dotyczącej określonego aspektu funkcjonowania psychicznego badanego;
bardzo ogólna ocena inteligencji badanego (poniżej przeciętnej, norma, wysoka), związana z jego kreatywnością;
uzyskiwane są także informacje na temat ambicji, zdolności do racjonalnego myślenia, zdolności do uogólniania, zdolności do syntezy, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, zainteresowania karierą zawodową.
ciekawostkiWieloczynnikowy projekcyjny test osobowości Wayne’a H. Holtzmana zaprojektowany został w celu wyeliminowania ograniczeń testu Rorschacha.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Test widzenia obuocznego #2

Testy widzenia obuocznego stereoskopowego

Specjalistycznym badaniom widzenia stereoskopowego poddane są osoby, które muszą mieć  badania kwalifikacyjne umożliwiające uprawienie niektórych zawodów (zawodowy kierowca – także taksówkarz, żołnierz, pilot, policjant, człowiek pracujący na wysokości powyżej 3m – murarz lub elektryk). Brak widzenia przestrzennego uniemożliwia orientację w przestrzenną oraz prawidłową ocenę odległości w polu widzenia.

Bez niej nie uda nam się zrobić prawa jazdy na motocykl albo pojazd z przyczepą. Perfekcyjne widzenie obuoczne stereoskopowe nie jest za to wymagane u kierowców niezawodowych – normy zależą od używanego w badaniu stereoskopu, zawsze jednak dopuszczalna jest pewna tolerancja

Test widzenia obuocznego

Testy widzenia obuocznego stereoskopowego

Specjalistycznym badaniom widzenia stereoskopowego poddane są osoby, które muszą mieć  badania kwalifikacyjne umożliwiające uprawienie niektórych zawodów (zawodowy kierowca – także taksówkarz, żołnierz, pilot, policjant, człowiek pracujący na wysokości powyżej 3m – murarz lub elektryk). Brak widzenia przestrzennego uniemożliwia orientację w przestrzenną oraz prawidłową ocenę odległości w polu widzenia.

Bez niej nie uda nam się zrobić prawa jazdy na motocykl albo pojazd z przyczepą. Perfekcyjne widzenie obuoczne stereoskopowe nie jest za to wymagane u kierowców niezawodowych – normy zależą od używanego w badaniu stereoskopu, zawsze jednak dopuszczalna jest pewna tolerancja

Test inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC) – klocki

pełna nazwa nazrzędziaKlocki do badania IQ w teście inteligencji Wechslera dla dzieci (test WISC)
autor narzędziaDavid Wechsler, psycholog amerykański, autor skal inteligencji dla dzieci (WISC) i dorosłych (WAIS)
data powstaniaNieznana (XX wiek)
opis narzędziaJest to zbiór (w wersji podstawowej: szesnastu) drewnianych, sześciennych klocków pomalowanych na różne kolory: biały, czerwony, niebieski, żółty oraz czarny. Niektóre ścianki kloców pokryte są jednolitym kolorem, a pozostałe pomalowano na dwa kolory zgodnie z linią wyznaczającą przekątną kwadratu.
Dzieci badane przy pomocy tych bloczków mają za zadanie wybrać i ułożyć klocki (od 4 do 9 przy wersji podstawowej) ze zbioru w ten sposób, aby ich wzór odpowiadał wzorowi na przedstawianym im obrazku z książki (stimuli book).
zastosowaniaUkładanie wzorów z klocków bada umiejętność koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolność analizy i syntezy.
ciekawostkiTest inteligencji, w którym używane są te klocki, powstał jako alternatywa testu Stanford-Binet.
WISC to test przeznaczony dla dzieci w wieku 6-16 lat. Trwa 45-65 minut. Uzyskany wynik IQ daje obraz zdolności dziecka. Wszystkie wersje testu zawierają 10 różnych rodzajów zadań. Uporządkowane są one od najłatwiejszych do najbardziej skomplikowanych. Pierwsze sprawdzają umiejętności werbalne (słownictwo, opisywanie), a drugie stanowią tzw. test wykonawczy - m. in. układanie klocków w konkretne wzory.
Ze względu na swoją złożoną formę badania funkcji wykonawczych (5 podstawowych wskaźników rezultatów: zdolność pojmowania, orientacja przestrzenna, płynne rozumowanie i wnioskowanie, pamięć robocza, szybkość przetwarzania informacji), test Wechslera pozwolił psychologom na podzielenie na mniejsze części indywidualnych wyników w teście na inteligencję.
Jest jednym z najszerzej wykorzystywanych testów pomiaru poziomu inteligencji.
autorka opracowania:Agata Dębek