Test Szondiego

pełna nazwaTest Szondiego
autor narzędziaLeopold Szondi
zastosowaniaEksperymentalna diagnostyka popędów. Projekcyjny test osobowości.
opisMateriał testowy stanowią zdjęcia ludzkich twarzy -6 serii, po 8 portretów każda. Zadaniem badanego jest wybór dwóch najbardziej i dwóch najmniej sympatycznych portretów.
analiza wynikówsystem analizy oparty na opracowanej przez L. Szodiego koncepcji czterech popędów i ośmiu potrzeb popędowych.