test inteligencji Wechslera (1949)

pełna nazwaTest inteligencji WAIS (ang. Wechsler Adult Intelligence Scale
autorDavid Wechsler
opis narzędziaWAIS-R(PL) składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie Cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w Obrazkach, Porządkowanie Obrazków, Klocki, Układanki, Symbole Cyfr). Wyniki surowe w poszczególnych testach zamienia się na wyniki przeliczone (dla każdej grupy wieku jest oddzielna tabela przeliczeniowa), a następnie oblicza się ilorazy inteligencji w Skalach Słownej, Bezsłownej i Pełnej oraz w czynnikach: Rozumienie Werbalne, Organizacja Percepcyjna, Pamięć i Odporność na Dystraktory.
zastosowaniediagnoza intelektu, głównie w praktyce psychologicznej, w ramach rekrutacji personelu
źródłoPracownia Testów Psychologicznych PTP