test inteligencji Hawik (1956)

pełna nazwa urządzeniaHamburg-Wechsler-Intelligenztests für Kinder (HAWIK)
rok produkcji1956
autorzyDavid Wechsler
opis narzędziaTest składa się z zadań umysłowych o różnym stopniu trudności. Bateria testowa to 11 podtestów (6 do sprawdzenia stanu werbalnego i 5 do stanu manualnego). Skala testu psychologicznego znormalizowana tak, aby średnia w populacji wynosiła 100, a odchylenie standardowe 15. Do dziś powszechnie stosowana skala standaryzowana.

Werbalne:
- wiedza ogólna;
- liczenie;
- słownictwo;
- wspólne cechy;
- liczenie w myślach;
- ogólne znaczenie

Niewerbalne:
- braki w obrazkach;
- historyjki obrazkowe;
- test mozaiki;
- test składania elementów figur w całości figur;
- symbole cyfr
zastosowaniaBadanie IQ rozwojowego u dzieci
ciekawostkiPomiędzy testami mierzącymi poziom inteligencji skrystalizowanej takimi jak Wechsler, Hawik i Züwie można postawić znak równości – pod względem mierzonych funkcji oraz składem baterii testowej
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska