Test inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC) – klocki

pełna nazwa nazrzędziaKlocki do badania IQ w teście inteligencji Wechslera dla dzieci (test WISC)
autor narzędziaDavid Wechsler, psycholog amerykański, autor skal inteligencji dla dzieci (WISC) i dorosłych (WAIS)
data powstaniaNieznana (XX wiek)
opis narzędziaJest to zbiór (w wersji podstawowej: szesnastu) drewnianych, sześciennych klocków pomalowanych na różne kolory: biały, czerwony, niebieski, żółty oraz czarny. Niektóre ścianki kloców pokryte są jednolitym kolorem, a pozostałe pomalowano na dwa kolory zgodnie z linią wyznaczającą przekątną kwadratu.
Dzieci badane przy pomocy tych bloczków mają za zadanie wybrać i ułożyć klocki (od 4 do 9 przy wersji podstawowej) ze zbioru w ten sposób, aby ich wzór odpowiadał wzorowi na przedstawianym im obrazku z książki (stimuli book).
zastosowaniaUkładanie wzorów z klocków bada umiejętność koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz zdolność analizy i syntezy.
ciekawostkiTest inteligencji, w którym używane są te klocki, powstał jako alternatywa testu Stanford-Binet.
WISC to test przeznaczony dla dzieci w wieku 6-16 lat. Trwa 45-65 minut. Uzyskany wynik IQ daje obraz zdolności dziecka. Wszystkie wersje testu zawierają 10 różnych rodzajów zadań. Uporządkowane są one od najłatwiejszych do najbardziej skomplikowanych. Pierwsze sprawdzają umiejętności werbalne (słownictwo, opisywanie), a drugie stanowią tzw. test wykonawczy - m. in. układanie klocków w konkretne wzory.
Ze względu na swoją złożoną formę badania funkcji wykonawczych (5 podstawowych wskaźników rezultatów: zdolność pojmowania, orientacja przestrzenna, płynne rozumowanie i wnioskowanie, pamięć robocza, szybkość przetwarzania informacji), test Wechslera pozwolił psychologom na podzielenie na mniejsze części indywidualnych wyników w teście na inteligencję.
Jest jednym z najszerzej wykorzystywanych testów pomiaru poziomu inteligencji.
autorka opracowania:Agata Dębek