Test postaw rodzinnych

pełna nazwa urządzeniatest postaw rodzinnych
rok produkcji1971
autorkaLydia Jackson
opis narzędziaBadane dziecko opisuje sytuację przedstawioną na rysunku.
zastosowaniaTest przeznaczony do psychologicznego badania diagnozy
i terapii rodzinnej, jego celem jest badanie rodziny z dziećmi normalnymi, neurotycznymi bądź zaniedbanymi w tak mocnym stopniu, w jakim te zachowania ulegają ekspresji spontanicznej w zachowaniach wyzwalanych przez specjalnie narysowane obrazki.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska