Przesuwanka Aleksandra

pełna nazwaPrzesuwanka Aleksandra (Passalong Test)
opis urządzeniaPrzesuwanka Aleksandra jest jednym z testów inteligencji. Składa się z trzech testów: pierwszy bada iloraz inteligencji, pozostałe dwa szacują zdolności praktyczne jednostki. Test odkrył Aleksander w 1932. Przesuwanka służyła do pomiaru inteligencji wśród uczniów. Po kilku latach test uległ powiększeniu o Koh’s Block Designe i Cuba Construction. Składa się z 9 sub-testów, warunkiem przystąpienia do badania jest nieznajomość go. Czas wykonywania zadań jest mierzony, poziom wykonania zapisywany w arkuszach. Przed uczestnikiem stawia się cztery tace z zamalowanymi końcami. Jest 13 bloków, każdy ma 1 cal kwadratowy. Trzy składają się z prostokątów
o wymiarach 2x1 i 2x2 kwadratowe bloki. Niektóre z nich są pomalowane na czerwono, inne na niebiesko. Istnieje osiem schematów. W trakcie badania, osoba badana powinna siedzieć wygodnie przy stole w atmosferze ciszy i skupienia, najlepiej w konfiguracji egzaminator-badany. Następnie, gdy wszystko jest przygotowane, egzaminator musi zadbać, by osoba badana nie widziała kolejnych etapów badania. Dalej, wydaje polecenia, np. by ruszyć niebieski blok na niebieski koniec tacy, a czerwony na czerwony koniec. Można wyłącznie przesunąć blok, nie wolno go przechylać i podnosić. Zadanie jest wykonywane na czas. Po wykonaniu pierwszego zadania, przechodzi się do kolejnych, bardziej złożonych. Test bada umiejętności logicznego myślenia a także wyobraźni przestrzennej.
powstanieStworzona przez Williama Pickena Aleksandra (1905–1993) seria trzech testów inteligencji została zaprojektowana na Uniwersytecie w Edynburgu w 1932 roku.
zastosowaniaPomiar inteligencji
autorki opracowania:Klaudia Łuczak
Adrianna Kotowska
Julia Rzadkowolska