Test 100 odcieni

 

pełna nazwaFarnsworth Munsell 100 Hue Test – test ostrości kolorów
opis narzędziaTest ostrości kolorów Farnsworth Munsell 100 Hue Test to prosta w użyciu, a jednocześnie bardzo skuteczna metoda oceny indywidualnego postrzegania kolorów. Test Farnsworth Munsell 100 Hue Test jest przeznaczony głównie dla osób oceniających poprawność kolorów, mierzących i zatwierdzających kolory, czyli dla artystów, inżynierów i techników, osoby pracujące w produkcji, przemyśle i marketingu. Jest to sprawdzona i ceniona metoda stosowana w przemyśle i w urzędach od ponad 40 lat.

Test składa się z czterech tacek, zawierających w sumie 85 wymiennych kolorowych nasadek z kolorami referencyjnymi (przyrostowe zmiany odcieni), obejmujących zakres widma widzialnego. Zdolność rozpoznawania kolorów bada się na podstawie testu umiejętności odróżnienia i ułożenia nasadek w odpowiedniej kolejności według odcieni koloru.

Test należy przeprowadzać w dziennym świetle, każdą tacę należy otwierać oddzielnie, a nasadki rozłożyć na stole w przypadkowej kolejności. Badana osoba układa 85 nasadek w kolejności skali kolorów (odcieni), posiłkując się zestawem kolorów referencyjnych ułożonych we właściwej kolejności odcieni.
zastosowaniaTest stanowi wiarygodny wskaźnik umiejętności właściwej oceny niewielkich różnic w odcieniach koloru. Umiejętność rozróżniania odcieni koloru ustala się na podstawie całkowitej skali błędów, natomiast rodzaj deficytu widzenia kolorów ustala się na podstawie graficznego przedstawienia wyników testu. O zaburzeniach widzenia barw i umiejętności rozróżniania koloru świadczy zakres umiejętności ułożenia nakładek z poszczególnymi odcieniami w prawidłowej kolejności.
ciekawostkiPodobny test wykonać można w Internecie.
źródło:wzorniki.eu