Test do badania widzenia obuocznego (1925-40)

Testy widzenia obuocznego stereoskopowego

Specjalistycznym badaniom widzenia stereoskopowego poddane są osoby, które muszą mieć  badania kwalifikacyjne umożliwiające uprawienie niektórych zawodów (zawodowy kierowca – także taksówkarz, żołnierz, pilot, policjant, człowiek pracujący na wysokości powyżej 3m – murarz lub elektryk). Brak widzenia przestrzennego uniemożliwia orientację w przestrzenną oraz prawidłową ocenę odległości w polu widzenia.

Bez niej nie uda nam się zrobić prawa jazdy na motocykl albo pojazd z przyczepą. Perfekcyjne widzenie obuoczne stereoskopowe nie jest za to wymagane u kierowców niezawodowych – normy zależą od używanego w badaniu stereoskopu, zawsze jednak dopuszczalna jest pewna tolerancja

Rysunkowa skala postaw pracowniczych

pełna nazwa urządzeniaRysunkowa skala postaw pracowniczych
rok produkcji1971
autorzyFeliks Socha , rysunki: Gwidon Miklaszewski
opis narzędziaOsoba badana udziela odpowiedzi w formie kwestionariuszowej oceniając zgodność postaw pracowniczych przedstawionych na rysunkach z postawami pracowników z najbliższego otoczenia, oraz własnych zachowań jako pracownika. Dane odpowiedzi są wskaźnikami określonych w teście cech osobowości.
zastosowaniaAnaliza afektywnej struktury osobowości
ciekawostkiRęczna dedykacja na odwrocie strony tytułowej testu sugeruje, że recenzentem jednej z prac Feliksa Sochy był Bolesław Hornowski – temu zawdzięczany jest obecny w Instytucie Psychologii egzemplarz. Dedykacja, kierowana z Łodzi, pochodzi z dnia 20.10.1977 r.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Tangram (Lege-Test)

pełna nazwaTangram (Lege-Test, test ustawiania prostokąta, fr. Test di mise en rectangle)
autorFranciszka Baumgarten, szwajcarska psycholożka polskiego pochodzenia, profesor honorowy Uniwersytetu w Bernie.
opis narzędziaTangram łamigłówka/układanka. Składa się z siedmiu elementów w postaci figur geometrycznych (tan), powstałych przez rozcięcie kwadratu. Są nimi:

2 jednakowe duże trójkąty prostokątne,
1 średni trójkąt prostokątny,
2 jednakowe małe trójkąty prostokątne,
1 mały kwadrat,
1 mały równoległobok.
Celem jest odtworzenie położenia wszystkich siedmiu elementów tangramu w przedstawionym obrazku na podstawie jedynie kształtu jego konturów, a także wymyślanie własnych wzorów. W przypadku każdego obrazka należy wykorzystać wszystkie siedem elementów, elementy nie mogą na siebie nachodzić, element w kształcie równoległoboku można odwracać na drugą stronę.

Za pomocą tangramu można ułożyć tysiące obrazków: sylwetek ludzi i zwierząt, przedmiotów, figur geometrycznych.
ciekawostkiŁamigłówka ta pochodzi z Chin i znana jest od ok. 3000 lat

Test Siemionowa-Wygotskiego (1937)

pełna nazwaTest Siemionowa-Wygotskiego (Test Semeonoff-Vygotsky)
opis urządzeniaTest składa się z dwudziestu drewnianych klocków o różnych kolorach, kształtach i grubości. Semeonoff przyznał, że oryginalny test był stworzony do pomagania w wyborze szpiegów/agentów podczas II wojny światowej. Test ten nie jest językowy, ponieważ kandydaci zazwyczaj posługiwali się różnymi językami. Używając manipulacji obiektami (klockami) osiągano ilościową miarę osiągnięć w zadaniach związanych z koncepcjami/wyobrażeniami.
powstanieRok powstania: 1937, autor: Boris Siemionow
zastosowaniaPomiar zdolności do tworzenia pojęć
ciekawostki1) Semeonoff wspomagał się wcześniejszymi badania rosyjskiego psychologa Vygotsky’ego, z których wyłonił tezę o tym jak jednostki tworzą wyobrażenia/ koncepcje.

2) Test ten był również używany jako test inteligencji na Uniwersytecie w Liverpoolu w latach 1980-2000.
autorka opracowania:Dominika Bień

Test Inkblot – Test plam atramentowych W. H. Holtzmana (1958)

pełna nazwa urządzeniatest plam atramentowych Wayne’a H. Holtzmana
rok produkcji1958
autorzyWayne W. Holtzman
opis narzędziaTest złożony jest z dwóch alternatywnych zbiorów dla 45-ciu plam atramentowych. Przeprowadzany w czasie 75-ciu minut. Najczęściej stosuje się go dwukrotnie: drugi raz przypada po czasie 3-ech miesięcy od pierwszego zastosowania. Uzyskuje się przez to obraz konsekwencji w reagowaniu poprzez porównanie wyników dla różnych czynników.

Zwraca się uwagę na takie czynniki, jak: czas reakcji, reakcja odrzucenia, położenie, przestrzeń, forma, precyzja formy, adekwatność formy, kolor, cień, ruch, werbalizacja, integracja, zawartość, niepokój, wrogość, bariera, penetracja, balans.

Norma ustalana jest na grupach: studentów, przeciętnych dorosłych, dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, pięciolatków, chronicznych schizofreników, opóźnionych umysłowo i pacjentów depresyjnych.
zastosowaniaCałościowa analiza osobowości; potwierdzenie hipotezy dotyczącej określonego aspektu funkcjonowania psychicznego badanego;
bardzo ogólna ocena inteligencji badanego (poniżej przeciętnej, norma, wysoka), związana z jego kreatywnością;
uzyskiwane są także informacje na temat ambicji, zdolności do racjonalnego myślenia, zdolności do uogólniania, zdolności do syntezy, rozwiązywania problemów, myślenia abstrakcyjnego, zainteresowania karierą zawodową.
ciekawostkiWieloczynnikowy projekcyjny test osobowości Wayne’a H. Holtzmana zaprojektowany został w celu wyeliminowania ograniczeń testu Rorschacha.
autorzy opracowania:Andrzej Pankalla, Adrianna Gołębiewska

Test widzenia obuocznego #2

Testy widzenia obuocznego stereoskopowego

Specjalistycznym badaniom widzenia stereoskopowego poddane są osoby, które muszą mieć  badania kwalifikacyjne umożliwiające uprawienie niektórych zawodów (zawodowy kierowca – także taksówkarz, żołnierz, pilot, policjant, człowiek pracujący na wysokości powyżej 3m – murarz lub elektryk). Brak widzenia przestrzennego uniemożliwia orientację w przestrzenną oraz prawidłową ocenę odległości w polu widzenia.

Bez niej nie uda nam się zrobić prawa jazdy na motocykl albo pojazd z przyczepą. Perfekcyjne widzenie obuoczne stereoskopowe nie jest za to wymagane u kierowców niezawodowych – normy zależą od używanego w badaniu stereoskopu, zawsze jednak dopuszczalna jest pewna tolerancja

Test widzenia obuocznego

Testy widzenia obuocznego stereoskopowego

Specjalistycznym badaniom widzenia stereoskopowego poddane są osoby, które muszą mieć  badania kwalifikacyjne umożliwiające uprawienie niektórych zawodów (zawodowy kierowca – także taksówkarz, żołnierz, pilot, policjant, człowiek pracujący na wysokości powyżej 3m – murarz lub elektryk). Brak widzenia przestrzennego uniemożliwia orientację w przestrzenną oraz prawidłową ocenę odległości w polu widzenia.

Bez niej nie uda nam się zrobić prawa jazdy na motocykl albo pojazd z przyczepą. Perfekcyjne widzenie obuoczne stereoskopowe nie jest za to wymagane u kierowców niezawodowych – normy zależą od używanego w badaniu stereoskopu, zawsze jednak dopuszczalna jest pewna tolerancja