Narzędzia: aparatura

Suport krzyżowy
Taśmy filmowe
Wyćwiczalnościomierz
Psychogalwanometr
Skala Termana-Merrill