Narzędzia: aparatura

Taśmy filmowe
Suport krzyżowy
Skala Termana-Merrill