Suport krzyżowy

INSTRUKCJA DZIAŁANIA APARATU „SUPORT KRZYŻOWY”

1. „Suport krzyżowy” jest aparatem służącym do badania koordynacji wzrokowo-ruchowej kończyn górnych z zaangażowaniem w pracy obu rąk, a także do badania orientacji przestrzennej.

2. Przygotowanie aparatu do pracy polega na:• włączeniu do sieci i włączeniu zasilania (przycisk „sieć” na przystawce sterującej -zapala się czerwona kontrolka, •umieszczeniu w uchwycie suportu jednej z czterech płytek testowych (droga testu 330mm), •ustawieniu wodzika pokrętłami (przy pomocy obu rąk !) w zaznaczonym miejscu startu, •ustawieniu przyciskami: „KAS. CZAS I” i „KAS. CZAS. II” czasomierza ekspozycji i czasomierza błędów w pozycjach „0” – zapalają się odpowiednie kontrolki zielone nad przyciskami. Aparat jest przygotowany do eksperymentu.

3. Jedna z osób (testująca) sprawdza działanie licznika błędów (przycisk „SPR. LICZN”) i zapisuje jego stan wyjściowy, następnie włącza start czasomierza ekspozycji (przycisk„KAS. PRACA” – równocześnie osoba badana rozpoczyna prowadzenie wodzika dwoma pokrętłami suportu po linii konturu figury tabliczki testowej.

4. Każde zejście wodzika z linii testowej jest rejestrowane jako błąd. Wynik każdego pojedynczego testu jest analizowany w aspekcie trzech parametrów pomiaru rejestrowanych przez przystawkę sterującą:•czasu ekspozycji testu (czasomierz I z obracającą się tarczą sekundową i minutami odmierzanymi zapalaniem kolejnych zielonych lampek z lewej strony tarczy czasomierza),•globalnego czasu błędów – czyli ogólnego czasu pozostawania wodzika poza obrysem linii testowej (czasomierz II z obracającą się tarczą sekundową),•liczby popełnionych błędów (licznik każdorazowego zejścia wodzika z linii testowej).

5. W momencie zakończenia testu tj. powrotu wodzika do punktu wyjścia urządzenie zatrzymuje się automatycznie. Osoba testująca notuje stany obu czasomierzy i licznika błędów, ustawia je ponownie w punkcie „0”.

6. W zależności od problemu cykl jest ponawiany po raz kolejny. Po zakończeniu ćwiczenia wyłączyć aparat i uporządkować stanowisko!

Suwak Heidera

pełna nazwa urządzeniasuwak Heidera
rok produkcjiok. 1927
opis narzędziaSuwak Heidera należy do grupy testów tzw. „wykonania” w skład których wchodzą również m.in. skrzynka poleceń, labirynt. Składa się on z systemu pięciu deseczek, odpowiednio powycinanych i dających się przesuwać w określonych kierunkach. W chwili rozpoczęcia doświadczenia deseczki są tak ustawione, że cztery z nich unieruchamiają piątą, która dla odróżnienia bywa zwykle zabarwiana innym kolorem, aniżeli pozostałe. Zadanie os. bad. polega na uwolnieniu tej deseczki przez odpowiednie przesunięcia pozostałych i następnie na przesunięciu jej we wskazanym kierunku. Kształty i ruchy deseczek są tak dobrane, że istnieje tylko jedno poprawne rozwiązanie, na które składa się siedmiu przesunięć, ściśle określonych przez wzajemny układ deseczek. Suwak Heidera oceniany bywa bądź na podstawie sumy wszystkich posunięć deseczkami (zarówno trafnych, jak i zbędnych), bądź też na podstawie czasu, zużytego przez o. b. na rozwiązanie testu. Dokładną analizę omawianego testu podaje Bdge, Eine Untersuchung ttber Praktische Intelligenz. Zeit. f. Ang. Psych. 28, 1927, str. 85 — 139.
zastosowaniaTesty inteligencji praktycznej służą do pomiaru sprawności umysłowej, wyznaczającej możliwości osiągania pozytywnych rezultatów w różnych formach działalności, np. uczeniu się, pełnieniu różnych funkcji pracowniczych.

Test matryc Ravena

pełna nazwaTest matryc Ravena
rok powstania1938
opis narzędziaTen test składa się z 60 pytań, które pozwalają ocenić czynnik inteligencji „g”. Czynnik ten został zaproponowany przez Spearmana i dotyczy bardziej ogólnych procesów umysłowych i poznawczych, dzięki którym potrafimy odpowiadać na codzienne problemy.
autorJohn C. Raven
zastosowanieTest matryc Ravena obecnie stanowi powszechną część testów psychotechnicznych służących selekcji kandydatów na niektóre stanowiska.

Widełki Roloffa

pełna nazwaWidełki Roloffa
rok powstaniaStosowane już od 1930 roku
opis narzędziaWidełki Roloffa to przyrząd składający się z drewnianej rękojeści i metalowej części zaopatrzonej w 3 tępo zakończone kolce. W zestawie jest także 20 metalowych krążków posiadających 3 niesymetrycznie rozłożone otworki. Osoba badana ma jak najszybciej nałożyć 20 metalowych krążków na kolce. Próbę przeprowadza się trzykrotnie . Wynik ocenia się na podstawie sumy czasu zużytego na 2-gie i 3-cie nakładanie krążków.
zastosowaniaBadanie szybkości ruchów rąk.
ciekawostkiPublikacje przedwojenne
Budkiewicz , J. (1931). Serje testów rękodzielniczych w Pracowni Psychotechnicznej Miejskiej w Warszawie. Polskie Archiwum Psychologji, IV, 4 , 221- 273.
autorka opracowania:Aleksandra Jasielska

Test Szondiego

pełna nazwaTest Szondiego
autor narzędziaLeopold Szondi
zastosowaniaEksperymentalna diagnostyka popędów. Projekcyjny test osobowości.
opisMateriał testowy stanowią zdjęcia ludzkich twarzy -6 serii, po 8 portretów każda. Zadaniem badanego jest wybór dwóch najbardziej i dwóch najmniej sympatycznych portretów.
analiza wynikówsystem analizy oparty na opracowanej przez L. Szodiego koncepcji czterech popędów i ośmiu potrzeb popędowych.